Welkom bij basisschool Oud Oost/ 

IKC Aventurijn

 


De sleutelwoorden voor ons Kindcentrum zijn Dromen en Waarmaken


We dromen van een Kindcentrum waarbij we recht doen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Op de plek van onze oude school (Tjerk Hiddesstraat) staat vanaf 1 augustus 2017 een nieuw gebouw waarbij we opvang en onderwijs bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

We zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bieden een concept waarbij we recht doen aan het individuele kind én inzetten op samenwerken. Onze rijke leeromgeving bestaat uit leerlingen en ouders met verschillende achtergronden en opvattingen. Burgerschap als vak (Vreedzame School) is leidraad voor rust en het verkrijgen van inzichten maar biedt ook genoeg ruimte voor veranderingen.

Wat we beloven willen we waarmaken. Dat betekent veel overleg met professionals maar vooral met ouders en andere direct betrokkenen. Het Kindcentrum wordt ingericht volgens de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Vlak bij de ingang een ontmoetingsplek, lokalen met tussenruimtes waar we groepsdoorbrekend kunnen werken, een plein waarbij rekening gehouden wordt met natuurlijk leren.

Kortom, nu nog Obs Oud Oost, straks Aventurijn. Als de bouw stopt, bouwen wij door.                                           


Via deze site willen wij u informeren over onze school.
Bent u geïnteresseerd, neem dan gerust contact op!

Ons adres: 
Goudenregenstraat 82,
8922 CS Leeuwarden.

 

T: 058-2664831

E: avisser@proloog.nl

 

Met vriendelijke groet,

Adri Visser (directeur)

 

 
     

 

Twitter berichten